Tema Miljö

Tema miljö

Under våren bjuder biblioteket på tre föredrag och en öppen bokcirkel på temat Miljö.

Biologisk mångfald - Varför?

Föredrag

Klockan 19.00

Startdatum: 2020-02-25

Binas historia

Öppen bokcirkel

Klockan 19.00-20.00

Startdatum: 2020-03-03

Trädgårdsmyller

Föredrag

Klockan 18.30

Startdatum: 2020-04-02

Språk

Bokbussen

Bokbussen

Fjärdhundra bibliotek

Fjärdhundra bibliotek

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Örsundsbro bibliotek

Örsundsbro Bibliotek