Talböcker

 

Talböcker är till för dig som har svårt att läsa tryckt text. Du kan låna på biblioteket eller ladda ner själv.


Vad är en talbok?

Talböcker är böcker för dig som har en läsnedsättning, till exempel dyslexi eller synskada. Du läser dem genom att lyssna på en uppläsning av den tryckta texten. Du kan välja mellan att låna daisy-skivor på biblioteket eller ladda ner filer till en app.

Om du inte har möjlighet att besöka biblioteket kan du få hem dina daisy-skivor i brevlådan.

Vem får låna?

Det är bara den som har ett läshinder som får låna talböcker. Talböcker produceras med offentliga medel enligt upphovsrättslagen. Ljudböcker däremot, kan alla låna. På biblioteket har vi både talböcker och ljudböcker.

Du kan läsa talböcker i appen Legimus, i Legimus webbspelare eller med en daisy-spelare. Daisyspelare går att låna på biblioteket för korttidslån eller också kan du få en som hjälpmedel från Syncentralen.

Legimuskonto

Om du vill kunna ladda ner talböcker själv behöver du ett Legimuskonto.  Kom till biblioteket så hjälper vi dig gärna.
Är du under 18 år behöver du ha målsmans godkännande. Vi visar hur du använder appen.
Det är bra om du bokar tid innan du kommer.

Talböcker finns också på många olika språk.

Läs mer om tjänsten hos Legimus

Talböcker på olika språk

Kontaktperson

Mattias Käck

Telefon: 0171-62 55 15

Språk

Bokbussen

Bokbussen

Fjärdhundra bibliotek

Fjärdhundra bibliotek

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Örsundsbro bibliotek

Örsundsbro Bibliotek