Språkutveckling

Språkutveckling

 

På bibliotekets barnavdelning finns en speciell hylla som heter just Om barn. Där hittar du böcker och information om sådant som rör ditt barns utveckling. Det kan handla om bland annat barnhälsa, barnmat och mycket mer.

Redan från allra första början så kommunicerar du med ditt barn. När barnet är fött kan det ske genom både tal, ögonkontakt eller rörelser. Det allra bästa man kan göra är att prata mycket, både direkt med barnet och i dess närhet. Det gör att ditt barn tidigt lär sig språkets melodi och hur ett samtal fungerar med turtagning.

Vill du läsa mer om språkutveckling kan du göra det i vår folder Barns språkutveckling (pdf)

Ett barn flera språk

Att kunna flera språk är en rikedom. Använd alltid ditt hjärtas språk när du läser med ditt barn. Biblioteket samarbetar med barnhälsovården, öppna förskolan och logopedin i projektet Språknätet. Tillsammans har vi tagit fram foldern Ett barn flera språk som riktar sig till dig som har barn som växer upp i flerspråkig familj. Foldern ger dig tips hur du kan stimulera ditt barns språkutveckling.

Ett barn flera språk.Foldern finns på:

Arabiska (pdf)

Engelska (pdf)

Farsi (pdf)

Kurmanji (pdf)

Somaliska (pdf)

Sorani (pdf)

Svenska (pdf)

Thai (pdf)

Språk