Söka i databaser

Söka i databaser

 

Biblioteket erbjuder flera databaser som du som låntagare kan använda gratis. En del av dessa når du hemifrån, andra kan du bara använda på plats i biblioteket.

 

Alex - Författarlexikon

Författarlexikon med presentationer av svenska och utländska författare. Biografiska uppgifter, förteckning över utgivna böcker med mera.

Landguiden

Länder i fickformat online ger dig fakta om alla världens länder från Utrikespolitiska institutet och uppdateras dagligen.

 

Pressreader

Över 4500 exakta digitala kopior av dagstidningar från 97 länder, 60 språk. 90 dagars arkiv. Antalet licenser är begränsat, därför loggas du ut automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.

Med appen PressReader i din smarttelefon kan du ladda ner tidningar när du är ansluten till bibliotekets trådlösa nätverk. Du kan sedan läsa dem även när du inte är uppkopplad. Appen finns för iPhone, Android, Windows och Blackberry.

 

Mediearkivet - Retriever

Mediearkivet - Retriever innehåller material från 300 svenska tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Digitala kopior av originalartiklarna görs tillgängliga som pdf:er eller fulltexter samma dag som utgivning.

Språk