Skolbibliotek

 

De kommunala grundskolorna har alla skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier. Eleverna får lånekort vid skolstart som gäller i hela Enköpings bibliotek. De kan med lånekortet också låna själva på skolbiblioteken.

 

Om du vill kontakta skolbiblioteken:

Enöglaskolan Soili Larsson 0171–62 69 21
Fjärdhundraskolan Lena Svanberg 0171–62 68 30
Grillbyskolan Mattias käck 0171–62 55 15
Hummelstaskolan Lena Svanberg 0171–62 69 22
Korsängsskolan Ulrika Pettersson ulrika.pettersson@enkoping.se 0171–62 69 20
Lillkyrkaskolan Helena Olsson Munro 0171–62 56 40
Munksundsskolan Helena Schmidt Burg helena.schmidt.burg@enkoping.se 0171–62 56 53
Rombergaskolan Ulrika Pettersson ulrika.pettersson@enkoping.se 0171–62 69 20
S:t   Iliansskolan Joakim Persson joakim.persson@enkoping.se 0171–62 69 11
Skolstaskolan Lena Svanberg 0171–62 69 22
Örsundsbroskolan Jenny Jönsson 0171–62 57 35 
Westerlundska   gymnasiet Annsofie Ackeryd 0171–62 53 19

Språk

Bokbussen

Bokbussen

Fjärdhundra bibliotek

Fjärdhundra bibliotek

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Örsundsbro bibliotek

Örsundsbro Bibliotek