Skolbibliotek

Skolbibliotek

 

De kommunala grundskolorna har alla skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier. Eleverna får lånekort vid skolstart som gäller i hela Enköpings bibliotek. De kan med lånekortet också låna själva på skolbiblioteken.

 

Om du vill kontakta skolbiblioteken:

Bergvretenskolan Mattias Järvi mattias.jarvi@enkoping.se 0171–62 69 21
Enöglaskolan Mattias Järvi mattias.jarvi@enkoping.se 0171–62 69 21
Fjärdhundraskolan Lena Svanberg 0171–62 68 30
Grillbyskolan Mattias käck 0171–62 55 15
Hummelstaskolan Lena Svanberg 0171–62 69 22
Korsängsskolan Ulrika Pettersson ulrika.pettersson@enkoping.se 0171–62 69 20
Lillkyrkaskolan Helena Olsson Munro 0171–62 56 40
Munksundsskolan Joakim Persson joakim.persson@enkoping.se 0171–62 69 11
Rombergaskolan Ulrika Pettersson ulrika.pettersson@enkoping.se 0171–62 69 20
S:t   Iliansskolan Joakim Persson joakim.persson@enkoping.se 0171–62 69 11
Skolstaskolan Lena Svanberg 0171–62 69 22
Örsundsbroskolan Jenny Jönsson 0171–62 57 35 
Westerlundska   gymnasiet Annsofie Ackeryd 0171–62 53 19

Språk