Pedagoger

Pedagoger

 

Välkommen att besöka biblioteket tillsammans med barnen!

Förskolor

Boka gärna era gruppbesök i förväg. Ring helst en eller ett par dagar innan ni vill komma. På det sättet ser vi till att det inte kommer för många barn samtidigt och vi kan ge bästa möjliga service och trevliga upplevelser för alla!

För dig som jobbar på förskola eller som dagbarnvårdare finns möjlighet att låna våra temaväskor med barnböcker i olika ämnen. Här finns en förteckning över våra temaväskor (pdf)

Skolor

Kontakta din skolbibliotekarie om du vill besöka biblioteket med din klass, till exempel för att låna böcker eller få en visning. Skolbibliotekarien kan då vara med vid besöket och eleverna träffar ett redan känt ansikte.

Språk