Läsecirkel

Läsecirkel 

Biblioteket har bokcirklar för vuxna som träffas varje månad. Du kan också låna en bokcirkelkasse och starta en egen bokcirkel.

Läsa tillsammans

Välkommen till bibliotekets Läsa tillsammans-grupp. Vi träffas en gång i månaden och högläser tillsammans en kortare text som vi sedan samtalar kring. Du behöver inte anmäla dig eller förbereda dig på något särskilt sätt. Texten som vi läser delas ut vid varje tillfälle. Läsa tillsammans (på engelska Shared Reading) startade i Storbritannien och har blivit något av en folkrörelse. Datum för våra träffar ser du i bibliotekets kalender. För mer information, kontakta Mattias Käck (telefon 0171-62 55 15, mattias.kack@enkoping.se). 

Privata bokcirklar

Några av våra bokcirklar leds av privatpersoner. Biblioteket hjälper till med lokal och exemplar av de utvalda böckerna. Huvudbiblioteket och Fjärdhundrabiblioteket har bokcirklar som leds av en bibliotekarie. kontakta biblioteket om du vill veta mer. Du kan också låna en bokcirkelkasse och starta en egen bokcirkel.

Bokcirkelkassarnas innehåll

I bokcirkelkassen finns åtta exemplar av en bok, en presentation av författaren och instruktioner för hur en bokcirkel går till. Lånetiden är 28 dagar.

Bokcirkelkassar

193549
191766
Av: Mankell, Henning
191660
190932
Av: Hashemzadeh Bonde, Golnaz
189924
Av: Jörgensdotter, Anna
188214
188208
Av: Persson Giolito, Malin
188209
Av: Lidbeck, Agnes
186003
184551
185257
185064
Av: Hedström, Ingrid
182673
182106
180744
180382
180209
Av: Mankell, Henning
179818
Av: Mustonen, Enni

Språk

Bokbussen

Bokbussen

Fjärdhundra bibliotek

Fjärdhundra bibliotek

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Örsundsbro bibliotek

Örsundsbro Bibliotek