Läsecirkel

Läsecirkel

Läsecirkel 

Biblioteket har bokcirklar för vuxna som träffas varje månad. Du kan också låna en bokcirkelkasse och starta en egen bokcirkel.

Läsa tillsammans

Välkommen till bibliotekets Läsa tillsammans-grupp. Vi träffas en gång i månaden och högläser tillsammans en kortare text som vi sedan samtalar kring. Du behöver inte anmäla dig eller förbereda dig på något särskilt sätt. Texten som vi läser delas ut vid varje tillfälle. Läsa tillsammans (på engelska Shared Reading) startade i Storbritannien och har blivit något av en folkrörelse. Datum för våra träffar ser du i bibliotekets kalender. För mer information, kontakta Mattias Käck (telefon 0171-62 55 15, mattias.kack@enkoping.se). 

Privata bokcirklar

Några av våra bokcirklar leds av privatpersoner. Biblioteket hjälper till med lokal och exemplar av de utvalda böckerna.

Du kan också låna en bokcirkelkasse och starta en egen bokcirkel. Skaffa ett särskilt lånekort för din bokcirkel så får du extra lång lånetid.

Du som är kontaktperson för en bokcirkel får gärna uppge en e-postadress. Vi kommer inte att skicka reklam till dig, men däremot kan du få information om författarbesök och intressanta föreläsningar på biblioteket.

Fjärdhundrabiblioteket har en bokcirkel som leds av en bibliotekarie. Kontakta biblioteket om du vill veta mer. 

Bokcirkelkassarnas innehåll

I bokcirkelkassen finns åtta exemplar av en bok, en presentation av författaren och instruktioner för hur en bokcirkel går till. Med ett lånekort för bokcirklar blir lånetiden 8 veckor.

Bokcirkelkassar

Språk