Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

 Tjej med hörlurar

Alla barn behöver böcker men alla böcker passar inte alla barn. Äppelhyllan är till för dig som tycker att det är svårt att läsa vanliga textböcker.

På bibliotekets barnavdelning finns Äppelhyllan. Här finns böcker och medier för dig som har någon form av funktionsvariation. Det kan vara läs- och skrivsvårigheter, hörselnedsättning, rörelsehinder eller synskada.

Det här finns på Äppelhyllan

  • Talböcker
  • Träna språkljud
  • Medier på teckenspråk
  • Teckensånger
  • Lär dig teckenspråk
  • Böcker med TAKK (Teckenstöd) 
  • Taktila bilderböcker
  • Böcker med punktskrift

Kort om talböcker

En talbok är en specialinläst ljudbok. Du kan läsa talböcker i appen Legimus, i Legimus webbspelare eller med en daisy-spelare. För att få låna talböcker måste du anmäla dig som talbokslåntagare. Det gör du på ditt bibliotek. Du kan själv söka efter böcker på Barn och ungas Legimus

Språk