Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Har du eller någon du känner svårt att läsa tryckt text? Det finns många olika sätt att läsa på.

Lättläst

På biblioteket kan du låna lättlästa böcker.

Lättlästa böcker är för dig som tycker att det är svårt att läsa.

Lättlästa böcker finns både för barn, unga och vuxna.

Det finns både lättlästa faktaböcker och romaner.

På biblioteket kan du få hjälp att hitta en bok som passar dig.

Storstil

För dig med en synnedsättning som gör att du behöver större bokstäver i böckerna finns storstilsböcker. En storstilsbok har mycket större bokstäver och är ibland uppdelad på flera delar eftersom sidantalet ökar.

Äppelhyllan

Äppelhyllan är till för dig som är barn eller ung och tycker det är svårt att läsa vanliga textböcker. Här finns bland annat talböcker, filmer på teckenspråk och lättlästa böcker. Vi har Äppelhyllor på huvudbiblioteket och på Örsundsbrobiblioteket.

Talböcker

Talböcker är till för dig som har en läsnedsättning, till exempel dyslexi eller synskada. Talböcker produceras med offentliga medel enligt upphovsrättslagen och kan därför inte lånas av alla. Ljudböcker däremot får alla låna.

På biblioteket har vi både talböcker och ljudböcker.

All information om talböcker

Boken kommer

Om du inte har möjlighet att besöka biblioteket kan du få hemsändning av talböcker eller andra medier enligt önskemål.

All information om Boken kommer

Språk