Låneregler

 

Lånekort på Enköpings bibliotek 

Här finner du de låneregler som gäller från och med 17 januari 2018.

Reglerna kan komma att ändras. Du finner de aktuella, gällande reglerna här på vår webb bibliotekenkoping.se. Det är ditt ansvar som låntagare att läsa och ta del av nya regler. Det är viktigt att du som låntagare följer vid varje tidpunkt gällande låneregler. Om du inte följer dem kan du förlora rätten att låna. Som del av lånereglerna gäller även vid varje tidpunkt gällande Trivselregler för biblioteket.

För att få låna och ta del av bibliotekens service och utbud måste du ha ett lånekonto. Lånekontot gäller Enköpings bibliotek, skolbiblioteken och gymnasiet. Till kontot kopplas ett eller flera lånekort som du använder vid lån och inloggning. För att öppna ett lånekonto ska du godkänna våra låneregler.

Är du 18 eller över ska även du visa legitimation med foto för att få ett lånekonto. Om du inte kan visa giltig legitimation får du ett lånekonto med tre månaders giltighetstid. Du är ansvarig för det som lånas på ditt konto, och att återlämna det du lånat i tid.

För barn under 18 år ska vårdnadshavare godkänna och skriva på lånereglerna. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Du ska visa lånekort eller legitimation vid lån över disk.
Meddela biblioteket om du ändrar kontaktuppgifter eller förlorar ditt lånekort.

Du får inte skriva i bibliotekets böcker och tidskrifter eller på annat sätt förstöra de böcker, tidskrifter eller andra medium som du lånar.
Biblioteket ansvarar inte för skada som kan uppstå på din utrustning genom våra medier.

Ansöka om lånekonto

Fyll i lånekontoansökan här på vår hemsida och hämta sedan bibliotekskortet på biblioteket. Du kan också ansöka direkt på något av våra bibliotek. När du har ansökt via hemsidan behöver du besöka ett av våra bibliotek för att aktivera ditt konto, tag med giltig id-handling. Ditt konto fungerar inte förrän du har besökt oss.

Dina personuppgifter sparas i biblioteket databas. Om du inte lånar eller reserverar på tre år kommer ditt konto att tas bort.

Till ansökan

Ansök om lånekort för barn under 18 år (pdf)

Påminnelser och övertidsavgifter

Om ett lån inte återlämnas i tid skickar vi två påminnelser, sedan en faktura. Det skickas en påminnelse på fakturan, sedan överlämnas den till inkasso.
Om du har fått en faktura måste du betala den via bank. Du kan inte återlämna mediet. Du kan inte betala fakturan på biblioteket. Om fakturan har gått till inkasso måste du även betala inkassoavgiften.

Om du återlämnar ett lånat medium för sent får du betala en övertidsavgift som läggs på ditt konto vid återlämning. Även om du inte har fått någon påminnelse ska övertidsavgiften betalas. Om du har mer än 100 kr i skuld kan du inte låna eller använda våra datorer förrän du har betalat skulden.

För barnböcker och böcker lånade av låntagare under 18 år betalas inte övertidsavgift.

Om någon av de böcker/medier som du lånar försvinner eller blir förstörd måste du betala för den. Du kan inte ersätta förstörda eller försvunna böcker/medier genom att köpa dem och ge till biblioteket.

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och finns här

Skolbiblioteken kan ha andra regler.

Trivselregler

Trivselreglerna gäller i alla Enköpings biblioteks lokaler.

Biblioteket är en mötesplats för alla och därför är det viktigt att visa hänsyn till varandra.

Håll en samtalston så att du inte stör andra.

Du får inte dricka alkohol eller använda andra droger i biblioteket.

Barnavdelningen är främst till för barn och vuxna med barn.

Var försiktig med bibliotekets lokaler och inredning.

Assistans- och ledarhund får vara i biblioteket men inte andra husdjur.

Lämna inte dina saker obevakade.

 

Språk

Bokbussen

Bokbussen

Fjärdhundra bibliotek

Fjärdhundra bibliotek

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Örsundsbro bibliotek

Örsundsbro Bibliotek