Låneregler / Skaffa lånekort

Låneregler

 

Lånekort på Enköpings bibliotek 

Här finner du gällande låneregler

 

Reglerna har uppdaterats 20190515 - Läs mer under Påminnelser och övertidsavgifter

Det är viktigt att du som låntagare följer gällande låneregler. Om du inte följer dem kan du förlora rätten att låna. Som del av lånereglerna gäller även Trivselregler för biblioteket. Det är ditt ansvar som låntagare att regelbundet läsa och ta del av nya regler. När låneregler uppdateras informerar vi om det via vår hemsida. 

För att få låna och ta del av bibliotekens service och utbud måste du ha ett lånekonto. Lånekontot gäller Enköpings bibliotek, skolbiblioteken och gymnasiet. Till kontot kopplas ett eller flera lånekort som du använder vid lån och inloggning. För att öppna ett lånekonto ska du godkänna våra låneregler.

Är du 18 eller över ska även du visa legitimation med foto för att få ett lånekonto. Om du inte kan visa giltig legitimation får du ett lånekonto med tre månaders giltighetstid. Du är ansvarig för det som lånas på ditt konto, och att återlämna det du lånat i tid.

För barn under 18 år ska vårdnadshavare godkänna och skriva på lånereglerna. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Du ska visa lånekort eller legitimation vid lån över disk.
Meddela biblioteket om du ändrar kontaktuppgifter eller förlorar ditt lånekort.

Du får inte skriva i bibliotekets böcker och tidskrifter eller på annat sätt förstöra de böcker, tidskrifter eller andra medium som du lånar.
Biblioteket ansvarar inte för skada som kan uppstå på din utrustning genom våra medier.

Påminnelser och övertidsavgifter

Om ett lån inte återlämnas i tid skickar vi två påminnelser, sedan en faktura. Det skickas en påminnelse på fakturan, sedan överlämnas den till inkasso.
Om du har fått en faktura måste du betala den via bank. Du kan inte återlämna mediet. Du kan inte betala fakturan på biblioteket. Om fakturan har gått till inkasso måste du även betala inkassoavgiften.

Om du återlämnar ett lånat medium för sent får du betala en övertidsavgift som läggs på ditt konto vid återlämning. Även om du inte har fått någon påminnelse ska övertidsavgiften betalas. Om du har mer än 100 kr i skuld kan du inte låna eller använda våra datorer förrän du har betalat skulden.

För barnböcker och böcker lånade av låntagare under 18 år betalas inte övertidsavgift.

Om någon av de böcker/medier som du lånar försvinner eller blir förstörd måste du betala för den. Du kan inte ersätta förstörda eller försvunna böcker/medier genom att köpa dem och ge till biblioteket.

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och finns här

Skolbiblioteken kan ha andra regler.

 

Trivselregler

Trivselreglerna gäller i alla Enköpings biblioteks lokaler.

Biblioteket är en mötesplats för alla och därför är det viktigt att visa hänsyn till varandra.

Håll en samtalston så att du inte stör andra.

Du får inte dricka alkohol eller använda andra droger i biblioteket.

Barnavdelningen är främst till för barn och vuxna med barn.

Var försiktig med bibliotekets lokaler och inredning.

Assistans- och ledarhund får vara i biblioteket men inte andra husdjur.

Lämna inte dina saker obevakade.

Reviderad 2019-05-15

 

Ansöka om lånekonto

Fyll i lånekontoansökan här på vår hemsida och hämta sedan bibliotekskortet på biblioteket. Du kan också ansöka direkt på något av våra bibliotek.

När du har ansökt via hemsidan behöver du besöka ett av våra bibliotek för att aktivera ditt konto, tag med giltig id-handling. Ditt konto fungerar inte förrän du har besökt oss.

Dina personuppgifter sparas i biblioteket databas. Om du inte lånar eller reserverar på tre år kommer ditt konto att tas bort.

Läs mer om hur biblioteket behandlar personuppgifter enligt GDPR.

 

 

Till ansökan
Man ser en hand som håller i en reservoarpenna. Personen har just skrivit under ett dokument.

 

Ansök om lånekort för barn under 18 år (pdf)
Två flickor och en pojke hoppar högt av glädje över böckerna, siffrorna, bokstäverna och skrivtecknen de håller i.

 

Språk