GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR - Dataskyddsförordningen

 

Keybord med bokstaven G i fokus. Information om GDPR.

 

Varför behöver biblioteket mina personuppgifter?

Enköpings kommunbibliotek ska enligt bibliotekslagen ge biblioteksservice till invånarna i Enköpings kommun. För att kunna göra detta behöver vi veta vem som lånar bibliotekets medier. Du lämnar dina personuppgifter till oss när du ansöker om att bli låntagare på biblioteket. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen bestäms av en lag som heter dataskyddsförordningen, som gäller i hela EU.

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i tre år efter ditt senast gjorda lån. Har du då lämnat åter allt du har lånat raderar vi dig ur databasen.

Vill du bli raderad från vårt databassystem tidigare än tre år efter sista gjorda lån, kontakta oss så raderar vi dig ur databasen om alla dina lån är åter.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Be personalen om en utskrift.

Är min information säker hos er?

Dina personuppgifter lagras i en databas som bara bibliotekspersonalen har tillgång till. Själva lånen du gör är sekretessbelagda, det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka det du lånat försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt databassystem.

Vill du läsa mer om den nya dataskyddslagen? (Pdf)

Personuppgifter

- för dig som är låntagare, besökare eller användare av Enköpings biblioteks tjänster

System:

 • Enköpings kommuns e-post
 • BOOK-IT (bibliotekssystem)
 • Netloan (datorbokningssystem)

Ändamål:

För att kunna använda Enköpings bibliotek för information, sökningar och beställningar.

Behandlingar som utförs:

Att via webben kunna:

 • Kontakta Enköpings bibliotek
 • Ställa frågor till Enköpings bibliotek
 • Utföra omlån av böcker
 • Få hjälp med hitta material inom våra ämnesområden via olika databaser
 • Ge inköpsförslag
 • Att på plats i biblioteket kunna:
 • Registrera beställningar, lån, återlämning, kravbrev

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress

Laglig grund

 • För att fullgöra en Uppgift av allmänt intresse. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att Enköpings bibliotek ska kunna erbjuda bibliotekstjänster.
 • För att Fullgöra låneavtal. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna erbjuda låntagare och besökare till Enköpings bibliotek tillgång till Enköpings biblioteks samlingar, tjänster och fullgöra Enköpings biblioteks åtaganden enligt låneavtalet.

Tjänster från tredje part

Om du klickar på en extern länk på vår webbplats kommer sidan du hamnar på att få information om vilken sida du kommer ifrån.

Denna sida använder Google Analytics som statistikverktyg.

Utskrivningsbar version. (Pdf)

Språk