Artikeldetalj

Sök i artikeldatabasen

Fördjupad översiktsplan

Torghandel

Förslaget om fördjupad översiktsplan finns utsällt på biblioteket

Hur ska Enköping utvecklas? Kom och titta på översiktsplanen och lämna dina synpunkter!

Den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad blir klar under våren. Den finns nu att läsa på Enköpings bibliotek, där du kan lämna synpunkter på den också.

– Sedan 11 december och fram till 12 februari är planen ute på granskning, det betyder att invånarna har chans att vara med och påverka innan vi sammanställer planen en sista gång, säger Johan.

Du kan skicka dina synpunkter till:

E-post: framtidsdialog@enkoping.se
Postadress: Enköpings kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping

Märk din e-post eller ditt brev med ”Granskning 2018”.

Den fördjupade översiktsplanen ska peka ut vilken väg Enköping ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Planen visar bland annat hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska utvecklas. Andra fokusområden som behandlas i planen är: hållbart resande, utbildning- och näringslivsutveckling, livet i staden, klimatanpassning och det gröna livsrummet.

Läs planen och hur du som invånare kan lämna dina synpunkter på enkoping.se/framtidsdialog

 

Mina sidor

Språk Språk

Finns den att låna?

Bokbussen

Bokbussen


Fjärdhundra bibliotek

Fjärdhundra bibliotek


Grillby bibliotek

Grillby bibliotek


Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket


Örsundsbro bibliotek

Örsundsbro Bibliotek