Bokcirklar

Läs och prata om litteratur i vår

Mot en ring av böcker ställda på högkant syns omslagen till böckerna Allt jag fått lära mig av Tara Westover, Senare av Stephen King och Räkna hjärtslag av Katarina Widholm.

Bokcirklar i Enköping

Enköpings bibliotek ordnar ett antal bokcirklar under våren 2022. Allt jag fått lära mig av Tara Westover, Senare av Stephen King eller Räkna hjärtslag av Katarina Widholm - vilken bok skulle du vilja prata om? Du får vara med på alla tre om du vill.

Läsa tillsammans

Ett annat sätt att samtala om litteratur är Läsa tillsammans. Det går ut på att deltagarna högläser en kortare skönlitterär text som man sedan samtalar kring. Den utvalda texten delas ut vid varje tillfälle. Du får delta vid ett tillfälle eller flera. Ingen föranmälan behövs.

Boka plats

Om du vill vara med på någon av de tre bokcirklarna behöver du boka plats i förväg.

Boka din plats på biblioteket@enkoping.se eller 0171-62 55 10.

Datum för vårens cirkel-träffar

Språk